ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2002-07 | TOPICAL PROJECTS 2002-07

έκδοση / about this editionΈκδοσηΌλα τα κείμενα και οι φωτογραφίες εκδίδονται με την άδεια Creative Commons Aναφορά – Μη-εμπορική – Παρόμοια διανομή 3.0

2007

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΦΑΙΡΑ:

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2002-07
Εργαστήριο Εικαστικών Τεχνών
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Πατρών


About this editionAll texts and photographs are released under a Creative Commons License Attribution – Non-commercial – Share-alike 3

2007

CONSTRUCTING THE PUBLIC SPHERE:
TOPICAL WORKS 2002-07
Laboratory for Visual Arts
Department of Architecture, University of Patras


Επιμέλεια, εισαγωγικά κείμενα: Πάνος Κούρος

Οργάνωση ιστοτόπου: Μαρίνα Μπιζά
Μετάφραση: Μαίρη Κιτροέφ
Έκδοση: Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Πανεπιστήμιο Πατρών
Πάτρα 2007


ISBN:
978-960-6654-60-2
1. τέχνη και εκπαίδευση
2. τέχνη και αρχιτεκτονική
3. τέχνη του δημόσιου χώρου____
*Για να προμηθευτείτε το βιβλίο, επικοινωνήστε μαζί μας
Edited and Introduction by Panos Kouros

Website coordinator: Marina Biza
Translations: Mary Kitroeff
Published by: Department of Architecture, University of Patras, Patras 2007


ISBN:
978-960-6654-60-2
1. art and education
2. art and architecture
3. public art


____
*To obtain the book, please contact us