ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2002-07 | TOPICAL PROJECTS 2002-07

Stair[CASE]


Stair[CASE]
ΕΥΗ ΔΟΡΙΑΚΗ, ΝΑΤΑΣΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΈΛΕΝΑ ΧΕΙΜΩΝΑ

AΡΧΕΙΟ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΜΕΣΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Stair[CASE]
EVI DORIAKI, NATASHA HARALAMBOUS, ELENA HIMONA
ARCHIVE, PARTICIPATION, PUBLISHINGΤο αρχείο περιέχει ιδέες και προτάσεις παρεμβάσεων στις σκάλες της οδού Γεροκωστοπούλου στην Πάτρα, που έχουν προκύψει μετά από μια διαδικασία συναντήσεων με κατοίκους και περαστικούς. Η συλλογή των ιδεών και προτάσεων έγινε μετά από συζήτηση και συμπλήρωση μιας ειδικά σχεδιασμένης σελίδας Α4 στον συγκεκριμένο τόπο. Στη συνέχεια ταξινομήσαμε τις ιδέες που συγκεντρώθηκαν, επιλέξαμε ορισμένες και χρησιμοποιήσαμε τις προσωπικές αυτές συνεισφορές ως πρώτο υλικό για την παραγωγή δικών μας προτάσεων ανασχεδιασμού ή παρεμβάσεων στις σκάλες. Οι προτάσεις που περιέχει το αρχείο είναι δημιουργημένες τόσο από εμάς όσο και από τα πρόσωπα που συμμετείχαν συνεισφέροντας τις πρώτες ιδέες, και είναι ανοιχτές σε περαιτέρω τροποποιήσεις με χρήση άδειας περιορισμένων δικαιωμάτων (creative commons). Η χρήση της άδειας αυτής δηλώνεται στο ιστολόγιο που περιέχει ένα πρώτο δείγμα των προτάσεων του ανοιχτού αυτού αρχείου.The archive includes ideas and proposals for interventions on the Gerokostopoulou Street steps in Patras. These resulted from a series of encounters with local residents and passersby. The ideas and proposals were collected following a discussion and the filling in, in situ, of a specially designed A4-sized sheet of paper. We then classified the ideas, selected certain ones, and used these personal contributions as the raw material for the production of our own proposals for the redesigning of the steps or for interventions to take place there. The proposals included in the archive were created as much by ourselves as by the people who participated by contributing the initial ideas, and they are open to further modifications under a creative commons license. The use of this license is stated in the weblog that contains a first sample of the proposals included in this open archive.

0 comments: