ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2002-07 | TOPICAL PROJECTS 2002-07

Patras Tours


Patras Tours
ΜΑΡΙΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ, ΑΘΗΝΑ ΚΟΚΛΑ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΛΕΝΤΖΑ

ΨΥΧΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΔΙΑΛΟΓΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Patras Tours
MARIA KAFANTARI, ATHINA KOKLA, VICTORIA LENTZA

PSYCHOGEOGRAPHY, DIALOGICAL, PARTICIPATIONΗ δράση συνίσταται στην οργάνωση μιας ξενάγησης. Αναλάβαμε την ξενάγηση με ιδιωτικό αυτοκίνητο, επιβατών του λεωφορείου Νο 6, επαναλαμβάνοντας τη διαδρομή του, από το κέντρο της Πάτρας στην πανεπιστημιούπολη. Πρόκειται για μια από τις πιο σημαντικές και βεβαρυμένες, συγκοινωνιακά, διαδρομές του λεωφορειακού δικτύου της Πάτρας. Η δραστηριότητα είναι διπλή: μεταφέρει τους επιβάτες στον προορισμό τους και παράλληλα τους και ξεναγεί σε επιλεγμένα σημεία κατά μήκος της διαδρομής. Οι ξεναγήσεις λειτουργούν συμπληρωματικά με τις αφηγούμενες σε πραγματικό χρόνο προσωπικές εμπειρίες και ιστορίες των επιβατών.
Αποφασίσαμε εκ των προτέρων ένα λεπτομερές πρόγραμμα στάσεων, με ξενάγηση σε καθεμία από αυτές. Έγινε τοιχοκόλληση αφισών σε κομβικά σημεία της πόλης και κυρίως στις στάσεις του λεωφορείου, που απέβλεπαν στην ενημέρωση και πρόσκληση επιβατών και τυχαίων περαστικών να συμμετέχουν στις ξεναγήσεις μας. Έγιναν τρεις ξεναγήσεις, σε προκαθορισμένες μέρες και ώρες. Πραγματοποιήθηκε πλήρης οπτικοακουστική καταγραφή των όσων διαδραματίστηκαν πριν από τις ξεναγήσεις και κατά την διάρκειά τους, ως μια απόπειρα αποτύπωσης της πολυπλοκότητας συμπεριφορών των συμμετεχόντων.
Η διαφορά των διαδρομών αυτών από τις συνηθισμένες ξεναγήσεις έγκειται στο γεγονός ότι τα κριτήρια επιλογής των σημείων-αξιοθεάτων δεν είναι τουριστικά ή αρχαιογνωστικά, αλλά έχουν άμεση σχέση με τα δικά μας βιώματα. Ανείπωτες σκέψεις και φαινομενικά αδικαιολόγητοι συνειρμοί που ανάγουν σε άλλους τόπους και καταστάσεις, μετουσιώνονται σε σημεία-στάσεις ενός πρόγραμματος περιήγησης. Εμπλεκόμενες όμως αυτές οι υποκειμενικές παρατηρήσεις με τα βιωματικά σχόλια και τις διηγήσεις των προσκεκλημένων επιβατών, εισάγουν έναν νέο παρεμβλητικό χωροχρόνο που υπό άλλες συνθήκες θα είχε διαφύγει της προσοχής. Πρόκειται για μια σειρά ξεναγήσεων οι οποίες σκοπό έχουν να εισάγουν τον βιαστικό συνήθως, κάτοικο της πόλης σε μια θεώρηση της αστικής καθημερινότητας από διαφορετική οπτική γωνία. Παράλληλα διερευνούνται φαινομένα, συμπεριφορές και εννοιες στην σύγχρονη πόλη, όπως η κοινωνικότητα, η σχέση των φύλων, η επιφυλακτικότητα και ο φόβος, ο ιδιωτικός και ο δημόσιος χώρος.

Στάση 1: 13ο Ενιαίο Λύκειο. (Κολοκοτρώνη και Κορίνθου).
Στάση 2: Τυροπιτάδικο (Κολοκοτρώνη).
Στάση 3: Flash.
Στάση 4: Αρσάκειο.
Στάση 5: Σπίτι-ΠΑΣΟΚ.
Στάση 6: Πολυκατοικία post-modern.
Στάση 7: Κρεοπωλείο.
Στάση 8: 1ο Νεκροταφείο Πατρών.
Στάση 9: Εργαστήριο Κεραμοποιίας.
Στάση 10: Εστιατόριο.
Στάση 11: Ερείπια κατοικίας. Βυθισμένη αρχιτεκτονική.
Στάση 12: Έπαυλις: Νομαρχία Αχαϊας, Διέυθυνση Γεωργίας.
Στάση 13: Το κτήριο χαμαιλέων..
Στάση 14: La Notte: η νυχτερινή «Νύχτα» της Πάτρας.
Στάση 15: Το manga των Μποζαίτικων.
Στάση 16: Τα εκκλησάκια – φούρνοι.
Στάση 17: Κατοικία «Κνωσσού».
Στάση 18: Τύμβος του Τόφαλου.

The action involved organizing a guided tour for passengers of the Number 6 bus. In a privately owned car, we took these passengers along the bus's route from downtown Patras to the University Campus. It is one of the major and most heavily trafficked bus routes in Patras. The activity was twofold: it took passengers to their destination while at the same time guided them around selected sights along the way. The guided tours were complemented by the personal experiences of the passengers, narrated in real time.
We agreed beforehand on a detailed schedule of stops, with a guided tour taking place at each one. We put up posters at the city’s various hubs and especially at bus Number 6’s stops, informing passengers and passersby of our guided tours and inviting them to join. Three guided tours took place, the days and times having been predetermined.
There was full audiovisual recording of what took place before and during the tours, in an attempt to capture the complex behaviors of the participants.
The difference between these and regular guided tours lies in the fact that the selection criteria for the stops/points of interest have nothing to do with tourism or archaeology, but are directly related to our own experiences. Inexpressible thoughts and seemingly inexplicable connotations that refer to other places and situations are transmuted into points/stops along a guided tour. But as these subjective observations become entangled with experience-related comments and narratives on the part of the invited passengers, they introduce a new, interpolative space and time which, under other circumstances, would have passed unnoticed. This is a series of guided tours which aim at introducing the – usually hurried – city dweller to a viewing of urban daily life from a different viewpoint. At the same time, we explore modern city phenomena, behaviors and concepts, such as sociability, gender relations, reservedness and fear, private and public space.

1st stop: 13th Integrated High School. (Kolokotroni & Korinthou Streets).
2nd stop: Cheese pie shop (Kolokotroni Street).
3rd stop: Flash.
4th stop: Arsakeio.
5th stop: House – PASOK.
6th stop: Post-modern apartment block.
7th stop: Butcher shop.
8th stop: 1st Cemetery of Patras.
9th stop: Ceramics workshop.
10th stop: Restaurant.
11th stop: Apartment block ruins. Submerged architecture.
12th stop: Mansion: Achaia Prefecture, Agriculture Directorate.
13th stop: The chameleon building.
14th stop: La Notte: Patras’s nighttime “Night”.
15th stop: Manga at Bozaitika.
16th stop: The chapels – ovens.
17th stop: The “Knossos” residence.
18th stop: The Tofalos tomb.


0 comments: