ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2002-07 | TOPICAL PROJECTS 2002-07

Εφήμερες οικειοποιήσεις του δημόσιου χώρου / Ephemeral appropriations of public space


Εφήμερες οικειοποιήσεις του δημόσιου χώρου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΑΣΑΙΝΑ

ΑΡΧΕΙΟ, ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
Ephemeral appropriations of public space
PANAGIOTA TASSENA
ARCHIVE, MAPPINGΤο προτεινόμενο αρχείο αποτελείται από καταγραφές εφήμερων οικειοποιήσεων του δημόσιου χώρου στην πόλη της Πάτρας, απεικονίζοντας είτε αντικείμενα που σημαίνουν την ανθρώπινη δραστηριότητα και μεταμορφώνουν τη δημόσια εικόνα, είτε τους ίδιους τους ανθρώπους, που μέσω της γλώσσας του σώματος δηλώνουν την ταυτότητα και ύπαρξή τους. Προσεγγίζονται τα όρια που θέτει ο σύγχρονος άνθρωπος, μόνιμος ή περιστασιακός χρήστης της πόλης, στον δημόσιο και ημιδημόσιο χώρο, έτσι ώστε ο ρόλος των σωμάτων και του χρόνου να είναι καθοριστικός ως προς τη δυναμική εμπειρία του χώρου. Ενδιαφέρουν οι τρόποι με τους οποίους ένας χώρος με δημόσιο χαρακτήρα και προσδιορισμένη λειτουργία μπορεί να είναι ανοιχτός σε εναλλακτικές χρήσεις – δράσεις (π.χ. το πεζοδρόμιο που σχεδιάστηκε για την ομαλή κυκλοφορία των πεζών μετατρέπεται σε υπαίθρια βιτρίνα-αγορά). Το αρχείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσεγγιστεί το μέλλον των τόπων αυτών μέσα από τις διαφαινόμενες στιγμιαίες χρήσεις.

Για την καταγραφή των επεισοδίων ακολουθήθηκαν συγκεκριμένες διαδρομές μέσα στην πόλη, με βάση τις οποίες πραγματοποιήθηκε και η μετέπειτα οργάνωση του υλικού. Η παρουσίαση του αρχείου με τη μορφή βιβλίου χωρίς σταθερές σελίδες αποσκοπεί στη διαρκή προσθήκη νέων δεδομένων, διατηρώντας έτσι το αρχείο ζωντανό και απεριόριστο.
The proposed archive consists of the documentation of ephemeral appropriations of public space in the city of Patras, by the depiction either of objects that signify human activity and transform the public image, or of people themselves who, through their body language, declare their identity and existence. The project approaches the limits placed by modern city dwellers– whether full-time or incidental users of the city – on public and semi-public space, in such a way that the role of bodies and space becomes a defining one vis-ΰ-vis the dynamic experience of space. We are interested in the ways in which a space marked as public and having a specific function can be open to alternative uses/actions (e.g. the pavement that was designed to facilitate pedestrian circulation is transformed into an open-air shop window/market place). The archive can be used to approach the future of these places through these barely discernible instantaneous uses.

In order to document the episodes, certain itineraries were followed through the city, based on which the organization of the material was then carried out. The presentation of the file in the form of a book without fixed pages aims at the continuous addition of new data, thus keeping the archive alive and limitless.

0 comments: