ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2002-07 | TOPICAL PROJECTS 2002-07

Οδολόγιο / StreetLogue


Οδολόγιο
ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΡΧΕΙΟ, ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ [υλοποιήθηκε εν μέρει]
StreetLogue
THEODORA ALEXANDRI

NARRATIVE, ARCHIVE, MAPPING, INSTALLATION / CONSTRUCTION [partly realized]


...Μετά τον τρίτο διάδρομο τα ράφια υποχωρούν. Σκοτάδι περιέχεται στη σχισμή τους. Καθώς πλησιάζεις, αρχίζει να διαγράφεται μια ξύλινη σκάλα που το πλατύσκαλο της σε κάνει να περάσεις πίσω από τα ράφια, πίσω από τα βιβλία, σε μια ανάβαση που στριφογυρίζει το σώμα σου για να σε οδηγήσει σε έναν άλλο κόσμο με την συνοδεία των τριγμών του. Είναι σαν να έχεις μπει στον κόσμο της Αλίκης αφού το δοκάρι απέχει μόλις δυο δάχτυλα από κεφάλι σου. Και δεν είναι το μόνο που αποκαλύπτει μια δυσανάλογη σχέση μεγεθών, σ’ ένα θεατρικό χώρο που είναι έτοιμος να υποδεχτεί έναν μόνο πρωταγωνιστή. Μια λάμπα, ένα ξύλινο τραπέζι, μια ξύλινη καρέκλα που προδίδει κάθε πρόθεση ανακατανομής βάρους του κορμιού ενός ανθρώπου. Απ’ την άλλη, οι ράχες των σε επανάληψη αρχειοθετημένων δερματόδετων τόμων με τα τεύχη των εφημερίδων, συνιστούν όχι μόνο το κατακόρυφο όριο του χώρου αλλά και το κλειδί για μια διαδρομή στην καθημερινή ζωή της πόλης και την ίδια την πόλη, από την αρχή του 1948, σήμερα, 18 Νοέμβριου 2003...

Στο Οδολόγιο επιχειρείται η ανασύσταση ενός ήδη υπάρχοντος αρχείου, του αρχείου των τοπικών εφημερίδων στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Πάτρας. Η πρώτη φάση πραγματοποιείται στον χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Η εφημερίδα είναι ένα μέσο καταγραφής της καθημερινής ζωής της πόλης. Ερευνώ το αρχείο των τοπικών εφημερίδων που ξεκινά από το ’48 και φτάνει έως σήμερα και επιλέγω μια σειρά άρθρων που περιγράφουν ασήμαντα μικρογεγονότα της καθημερινής ζωής, ατυχήματα, κ.α.

Η ταξινόμηση του νέου αρχείου που προκύπτει δεν γίνεται χρονολογικά όπως στην Δημοτική Βιβλιοθήκη αλλά με βάση το σημείο της πόλης (οδός, αριθμός) όπου διαδραματίστηκε το γεγονός. Έτσι συντάσσεται ένας κατάλογος με διευθύνσεις – το οδολόγιο- που παραπέμπει στα αντίστοιχα άρθρα. Το οδολόγιο είναι ένα ανοιχτό αρχείο που μπορεί να ανανεώνεται συνεχώς με την προσθήκη νέων στοιχείων από το αρχείο των τοπικών εφημερίδων. Στη δεύτερη φάση κάθε άρθρο από το οδολόγιο μεταφέρεται στο ακριβές σημείο της πόλης όπου διαδραματίστηκε το γεγονός που περιγράφει. Τα στοιχεία του νέου αρχείου διασπείρονται σε όλη την Πάτρα και έτσι η πόλη γίνεται ο νέος χώρος αρχειοθέτησής τους.

Το αρχείο είναι εύκολα προσβάσιμο, καθώς γίνεται αντιληπτό με μια απλή βόλτα στην πόλη. Εκεί που οι επωνυμίες, τα λογότυπα και οι διαφημιστικές ταμπέλες κυριαρχούν στο δομημένο περιβάλλον, η αυτούσια μεταφορά της μορφής του άρθρου (τύπος γραμμάτων, σύνταξη, γραμματική, πολυτονικό σύστημα, κ.λπ.) από τη σελίδα στην πόλη αλλά και το ίδιο το γεγονός που περιγράφει, διαταράσσουν τη συνήθη εμπειρία του χώρου. Οι εμβόλιμες ιστορίες του παρελθόντος μεταβάλλουν τη ροή του παρόντος, επιδρώντας στην συλλογική μνήμη. Η χάραξη των ιστοριών των κατοίκων της πόλης στο ίδιο της το σώμα, δημιουργεί την απαραίτητη προϋπόθεση για την κατοίκησή της.
...After the third aisle, the shelves pull back. Darkness fills the void. As you approach, a wooden staircase is outlined. Its landing forces you to pass behind the shelves, behind the books, in an ascent which twists your body and leads you to another world to the accompaniment of assorted creaks. You feel like Alice in Wonderland, since the wooden beam is only one inch above your head. And that’s not the only thing that reveals a disproportion in sizes, inside this theatrical place which is ready to admit only a single protagonist. A lamp, a wooden table, a wooden chair that foils any intention the sitter may have of redistributing the weight of his/her body. On the other hand, the spines of the classified, leather-bound volumes containing the newspaper issues constitute not only the perpendicular limit of the space, but also the key to a journey through the everyday life of the city as well as the city itself, from early 1948 to this day, 18 November 2003…

StreetLogue attempts to reconstitute an already existing archive – that of the local newspapers, housed in the Patras Municipal Library. The first phase is carried out inside the Public Library. A newspaper is a means of recording everyday life in the city. I am investigating the local newspaper archive, dating from 1948 to the present, and selecting a series of articles describing trivial events that occur in everyday life, minor accidents, etc.

The classification of the new archive that emerges is not carried out in chronological order as in the Municipal Library, but based on the address where the event took place. Thus, a list of addresses is drafted – the StreetLogue – which refers us to the respective article. The StreetLogue is an open archive which can be constantly renewed through the addition of new data culled from the local newspaper archive. In the second phase, each article listed in the StreetLogue is transported to the exact point in the city where the event described took place. The data of the new archive are scattered all over Patras, and thus the city becomes the new space for their classification.
The archive is easily accessible, a fact which becomes clear by taking a simple stroll through the city. There where shop signs, logos and bill boards dominate the built environment, transferring the form of the article (font, syntax, grammar, accented letters, etc.) intact from the page to the city – as well as transferring the event being described – disturbs the usual experience of the space. The interpolated stories of the past transform the flow of the present, affecting the collective memory. Carving the stories of its dwellers on the city’s body creates the necessary prerequisite for its habitation.

0 comments: