ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2002-07 | TOPICAL PROJECTS 2002-07

vgeno_ti_nyxta@yahoo.gr


vgeno_ti_nyxta@yahoo.gr
ΆΓΙΣ ΠΥΡΛΗΣ, ΤΡΥΦΩΝ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡΧΕΙΟ, ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
vgeno_ti_nyxta@yahoo.gr
AGHIS PYRLIS, TRYPHON FOTINOPOULOS
ARCHIVE, MAPPING, PARTICIPATIONΤο αρχείο σχετίζεται με την ειδική συμπεριφορά (ντύσιμο, «στήσιμο») που υιοθετούν νέοι άνθρωποι κατά τη διάρκεια της εξόδου τους στην πόλη για ψυχαγωγία, διασκέδαση και κοινωνική συναναστροφή. Ξεκίνησε από την εμπειρία της περιπλάνησης στα μέρη που συχνάζουν οι νέοι κατά την διάρκεια της νύχτας, νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, bar clubs, και δημόσιους χώρους στο κέντρο της Πάτρας. Λειτουργεί ως τεκμήριο συμπεριφοράς σε σχέση με τη δημόσια έκθεση και την κατασκευή της δημόσιας εικόνας κατά τη βραδυνή έξοδο, στην πόλη της Πάτρας, για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Το αρχείο αποτελείται από φωτογραφίες τις οποίες τραβήξαμε οι ίδιοι σε χώρους κοινωνικής συναναστροφής και από προσωπικές περιγραφές τρόπων προετοιμασίας για τη βραδυνή έξοδο. Οι περιγραφές αυτές αποστάλησαν στην ηλεκτρονική διεύθυνση vgeno_ti_nyxta@yahoo.gr. Σχεδιάσαμε ένα μικρό αντικείμενο που κυκλοφόρησε από χέρι σε χέρι και λειτούργησε ως ένα είδος διανομέα προσκλήσεων συμμετοχής. Το αρχείο πήρε τη μορφή ενός τεύχους που οργανώθηκε σε τρία μέρη: το πρώτο αποτελείται από φωτογραφίες σ’ ένα σύστημα σελίδων που επιτρέπει την τυχαία προσπέλαση και πολλαπλούς συνδυασμούς των εικόνων. Το δεύτερο αποτελείται από τα κείμενα και τις φωτογραφίες με τη σειρά που τα λάβαμε. Το τρίτο είναι μια σύνθεση αποσπασμάτων από τα κείμενα που λάβαμε και αποτελεί τη δική μας ανάγνωση-σχόλιο στα στοιχεία του αρχείου.
The archive is related to the special behavior (dress, attitude) adopted by young people when they’re “out on the town”, in search of recreation, entertainment or social interaction. It sprung from the experience of visiting the places where young people gather during the night: night clubs, bar clubs, and public spaces in downtown Patras. It functions as a documentation of behavior in relation to public exposure and the building of one’s public image when going out at night, in the city of Patras, over a specific time period.

The archive consists of photographs which we took ourselves in places of social interaction and personal descriptions of ways to prepare for a night out. These descriptions were sent to vgeno_ti_nyxta@yahoo.gr. We designed a small object which circulated from hand to hand and functioned as a kind of distributor of invitations to participate in the project. The archive took on the form of a publication which was organized in three parts: the first consists of photos displayed in a system of pages which allows random access and multiple combinations of images. The second consists of the texts and photos in the order in which we received them. The third is a synthesis of excerpts from the texts we received and constitutes our own reading/comment on the elements of the archive.

0 comments: