ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2002-07 | TOPICAL PROJECTS 2002-07

TΡΑΝΣΤΕΚΟΜ / TRANSTEKOM


TΡΑΝΣΤΕΚΟΜ
ΤΑΣΟΣ ΓΚΟΒΑΤΣΟΣ, ΈΛΕΝΑ ΚΑΠΟΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΨΥΧΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΔΙΑΛΟΓΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
TRANSTEKOM
TASSOS GOVATSOS, ELENA KAPOBASSOPOULOU
PSYCHOGEOGRAPHY, DIALOGICAL, PARTICIPATION, COLLECTIVE ACTIONΤο εργοστάσιο ζυθοποιίας «ΤΡΑΝΣΤΕΚΟΜ» βρίσκεται στην περιοχή της Αγυιάς και σύμφωνα με τα στοιχεία που βρέθηκαν είναι εγκαταλειμμένο από το 1974. Αποτέλεσε τον τόπο της παρέμβασής μας λειτουργώντας ως μοχλός εξερεύνησης αποκλεισμένων τόπων. Μπήκαμε στο χώρο, τον εξερευνήσαμε και επικεντρωθήκαμε στον χαρακτήρα και την ταυτότητά του (αν είναι δημόσιος ή ιδιωτικός, σε ποιον ανήκει, αν και πώς θα αξιοποιηθεί κ.λπ.) Αρχίσαμε επίσης να αναρωτιόμαστε αν οι κάτοικοι της γύρω περιοχής έχουν την περιέργεια να μάθουν τι βρίσκεται μέσα σ’ αυτό το χώρο. Στη συνέχεια δημιουργήσαμε μια κατασκευή είσοδου προς το χώρο, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε ομάδες «αστικών περιηγητών».

Η επίσκεψη της πρώτης ομάδας έγινε το Σάββατο 18 Ιουνίου 2005 στις 17:00. Μια κατασκευή από σκαλωσιές, η οποία στηρίχθηκε στον εξωτερικό τοίχο του εργοστασίου επέτρεψε στην προσκεκλημένη ομάδα να περιηγηθεί στο χώρο. Ζητήσαμε από τον καθένα να βρει ένα αντικείμενο, να το μεταφέρει εκτός του εργοστασίου και να το εναποθέσει σε ένα ξύλινο τελάρο που εγκαταστήσαμε κοντά στη σκάλα. Στη συνέχεια έγινε συζήτηση για την εμπειρία της περιήγησης στο χώρο, για τα μηχανήματα, για τη δυσκολία πρόσβασης. Τα αντικείμενα είχαν επιλεγεί με προσωπικά κριτήρια. Οι περισσότεροι θέλησαν να τα κρατήσουν, ως μια μορφή ιδιοποίησης της μνήμης του χώρου.
The “TRANSTEKOM” brewery is located in Agiá and, according to data we found, it has been deserted since 1974. The brewery was the location for our action and acted as a case study for the exploration of restricted places. We entered the space, explored it and focused on its character and identity (whether it is public or private, to whom it belongs, whether and in what way it can be developed, etc.). We also began wondering whether the local residents were curious to see what was inside this space. Next, we constructed an entrance to the space, providing access to groups of “urban travelers”.

The visit of the first group took place on Saturday 18 June 2005 at 17:00. A scaffolding-like structure propped up against the brewery’s outer wall enabled the visiting group to walk around the space. We asked each visitor to find an object, carry it out of the brewery and put it on a wooden crate which we placed near the stairs. This was followed by a discussion of the experience of walking around the space, the machinery, and the difficult access. The objects were selected based on personal criteria. Most people wanted to keep them as a form of appropriation of the memory of the space.

0 comments: